Felsefe ve Din: Dile Ehemmiyet ve Aklın Rolü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11243637%20

Anahtar Kelimeler:

Felsefe, Din, Dil, Akıl

Özet

David B. Burrell’ın Türkçeye kazandırılan bu çalışmasında felsefenin alt disiplinlerinden biri olan din felsefesi alanında dile verilen ehemmiyet kavramı farklı başlıklarla ele alınmıştır. Çalışmada dinî anlayışa katkıda bulunan felsefî yararlar; Ortaçağ Yahudî, Hristiyan ve İslâmî araştırmalar ekseninde incelemeye tabi tutulmuştur. Dile ehemmiyet başlığı altında Tanrı hakkındaki dilsel ifadelerde Thomas Aquinas nasıl davrandığımızı, kesinlik ihtiyacı konusunda Bernard Lobergan’ın ise Thomas Aquinas’ı paradigma kurucusu olarak gördüğü; ama Descartes’i bu minvalde kesin bir örnek olarak sunması söz konusudur. Gerçeğin değerlendirilmesi başlığı altında hakikat sorununda aklın rolüne vurgu yapılarak hemen ardından Aquinas’ın Summa Theologiae’sı üzerinden Tanrı’nın varlığının nasıl ifade edildiği ele alınmıştır. Kusurlu Anlamlandırma Dili başlığında din filozoflarının, tanrısallık söz konusu olduğunda benzer söylemler konusunda ayrıştıklarına dikkat çekilmiştir. Tanrı kavramıyla ilgili olarak dil, her ne kadar sınırlı olsa da bu sorun, yazar tarafından sorgulayanların özel canlılar olduğunu söylemesiyle telâfi edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmayla beraber preambula fidei (en yüksek Tanrısal bilgi) kavramının incelenmesiyle önceden yanlış anlaşılmalara yol açan çalışmalara bir açıklık kazandırılmıştır.

 

Referanslar

Al-Ghiizali. On the Ninety-nine Beautiful Names of God. çev. Nazih Daher, David B. Burrell Cambridge: Islamic Texts Society, 1992.

Arı, Yılmaz. “A Crime against Humanity and the Tragedy of Genocide: An Evaluation That Israel Should Be Sued for State Terrorism against Palestinians”. çev. Mustafa Turan. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1/2 (Dec. 2023), 445-465. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10429568

Aquinas. In Aristotelis Posterioris Analyticae 1.1/10. Roma: Marietti, 1955.

Broadie, Alexander. Maimonides and Aquinas on the Names of God. Religious Studies, 23/1987.

Burrell, David B. Knowing the Unknowable God. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1986.

Burrell, David B. Analogy and Philosophical Language. New Haven, CT: Yale University Press, 1973.

Burrell, David B. Exercises in Religious Understanding. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press,

Ch. 5.

Burrell, David B. Religious Belief and Rationality'. Rationality and Religious Belief. ed. C. P. Delaney. Notre

Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1979.

Burrell, David B. Aquinas: God and Action. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1979.

Burrell, David B. Analogy and Philosophical Language. New Haven, CT: Yale University Press, 1973.

Burrell, David B. Freedom and Creation in Three Traditions. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1993.

Chenu, Marie-Dominique. La Théologie au Douzième Siècle. Paris: Vrin, 1957.

Guy de Broglie, S. J. La Vraie Notion Thomiste des Praeambula Fidei. Gregorianum. pp. 341-389.34/1953.

Jordan, Mark. On Faith. Notre Dame. IN: University of Notre Dame Press, 1990.

Kerr, Fergus. Theology after Wittgenstein. New York: Blackwell, 1986.

Lash, Nicholas. Introduction to the University of Notre Dame Press Edition of John Henry Newman's

Grammar of Assent. Notre Dame. IN: 1979.

Milbank, John. Theology and Social Theory. Oxford: Blackwell, 1991.

Milbank, John. Memories, Dreams, Reflections: On Freud. ch. 5 passim; on grace, p. 335. New York: Vintage, 1965.

Neiman, Alven. Augustine's Philosophizing Person: The View at Cassiciacum. New Scholasticism. 58/1984.

pp. 236-255.

Peirce, C.S., Plantinga, Alvin. Warrant and Proper Function, and Warrant, the Current Debate. New York:

Oxford University Press, 1993.

Pieper, Josef. Silence of Saint Thomas. New York: Pantheon, 1957.

Ross, James. Aquinas on Belief and Knowledge. ed. G. Etzkorn. Essays Honoring Allan B. Wolter

(Bonaventure, NY: Franciscan Institute, n.d.)

Soskice, Janet Martin. The Truth Looks Different From Here. New Blackfriars: 73/1982. pp. 528-41. An

Interview with Hilary Putnam. p. 90. Cogito. Summer 1989.

Taylor, Jerome. Nature, Man and Society in the Twelfth Century. Chicago: University of Chicago Press,

çeviri

The telling use of 'comme' in the title of M.-D. Chenu's La tMologie comme science au XlIIieme siecie Paris: Vrin, 1943.

Three Versions of Moral Enquiry. Notre Dame. IN: University of Notre Dame Press, 1992.

Waardenburg, Jacques J. L’ Islam dans Ie miroir de l’ Occident. The Hague: Mouton, 1963. p. 260.

Wolterstorff, Nicholas. “Faith and Rationality”. eds. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1983.

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Burrell, D. B., & Turan, M. (2024). Felsefe ve Din: Dile Ehemmiyet ve Aklın Rolü. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 2(1), 24–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.11243637