İntihal Politikası

DASAD'a gönderilen makalelerde intihal denetimi iThenticate, Turnitin veya intihal.net  programlarından alınarak gerçekleştirilir. Her makalede ortaya çıkan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her makale için intihal raporu (Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması/Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Özintihal”veya ”Yinelenen yayın”yapması) ışığında nihai kararını verir.  

İntihal denetiminde DASAD, benzerlik oranını tek bir temelde sınırlamıştır:

  • Benzerlik oranı tam metin için % 15'in üzerinde olmamalıdır.