Editör Kurulu

Baş Editör (Sahibi):   Dr. Yılmaz ARI      

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

yilmaz.ari@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0003-4529-7162

 

Editör Yardımcısı

-Kevser AY

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

kevser.ay@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-7333-0698

 

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Edip DOĞAN

Adıyaman Üniversitesi

edogan@adiyaman.edu.tr

 

Dr. Mustafa TURAN

Milli Eğitim Bakanlığı

mustafaturan7@gmail.com

 

Dr. Betül Akgöl CAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

betul.can@ogu.edu.tr

 

Bilişim Danışmanı

Dr. Kerim SARIGÜL

Gazi Üniversitesi

 

Hukuk İşleri Sorumlusu

Av. M. Asaf GÜVEN

 

Sekreterya

Şeyda GİRDAP

dorlionjournal@gmail.com

 

Yönetim Merkezi Adresi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Telefon: +90 534 490 61 34

Web: https://dorlionjournal.com/

Elektronik Posta: dorlionjournal@gmail.com

 

ALAN EDİTÖRLERİ

Felsefe/Din Felsefesi ve Tarihi

-Prof. Dr. Kamil SARITAŞ

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

ksaritas@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0003-4420-3881

 

-Dr. Mustafa Turan

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE

mustafaturan7@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1792-5494

 

Sosyoloji/Din Sosyolojisi

-Doç. Dr. Ahmet ÖZALP

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

ahmet.ozalp@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0003-3134-3084

 

-Dr. Yılmaz ARI

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

yilmaz.ari@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0003-4529-7162

 

-Dr. Betül AKGÖL CAN

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

betul.can@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-8427-6252

 

- Dr. Ercan ÇELİK

Çankırı Karatekin University, TÜRKİYE

ercancelik@karatekin.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-1713-2777

 

Din Eğitimi

-Doç. Dr. Mustafa BAŞKONAK

Karamanoglu Mehmetbey University, TÜRKİYE

mbaskonak@kmu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-2007-1506

 

-Dr. Fatih ÖZKAN

Dicle University, TÜRKİYE

fatih.ozkan@dicle.edu.tr

https://orcid.org/0000-0001-5774-7664

 

Dinler Tarihi

-Dr. Aynur ÇINAR

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

aynur.cinar@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-7358-0312

 

Doç. Dr. Ayhan ASLANOĞLU

Osmaniye Korkut Ata University, TÜRKİYE

ayhanaslanoglu@osmaniye.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-4496-4528

 

Tefsir/Tefsir Tarihi

-Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

argul@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-5194-3223

 

-Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

Harran University, TÜRKİYE

gunduzahmet@harran.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-7613-2638

 

İslam Hukuku

-Doç. Dr. Yunus ARAZ

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

yaraz@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0003-1582-3176

 

Tasavvuf/Tasavvuf Tarihi

-Doç. Dr. Sevim ARSLAN

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

sevima@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0001-8227-1012

 

Hadis

Dr. Murat MİRZAOĞLU

Bartın University / TÜRKİYE 

mmirzaoglu@bartin.edu.tr

https://orcid.org/0000-0003-3763-7526

 

İslam Tarihi 

-Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

aadiguzel@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-4818-4051

 

-Doç. Dr. İsmail METİN

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

ismail.metin@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0001-9456-0479

 

Arkeoloji/Türk-İslam Sanatları Tarihi

-Doç. Dr. Günnur AYDOĞDU

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

gunnur.aydogdu@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-1273-8251

 

Kelam / Kelam Tarihi

-Doç. Dr. Fatih KURT 

Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜRKİYE

fatihkurt25@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1283-1787 

 

-Dr. Mehmet ÖZEL

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE

mehmetozelli@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7576-9469

 

İslam Mezhepler Tarihi

-Doç. Dr. Fevzi RENÇBER

Şırnak University, TÜRKİYE

fevzirencber@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0002-5676-7871

 

-Dr. Ali Osman BALCI

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE

aliosmanbalci@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5044-9779

 

Sanat Tarihi

-Doç. Dr. Günnur AYDOĞDU

Eskişehir Osmangazi University, TÜRKİYE

gunnur.aydogdu@ogu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-1273-8251

 

Antropoloji

-Dr. Halit YEŞİLMEN

Mardin Artuklu University, TÜRKİYE

halityesilmen@artuklu.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-4907-1366

 

Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Fuat Korkmazer

Muş Alparslan Üniversitesi

f.korkmazer@alparslan.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-2734-7309

 

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC BOARD

 

Doç. Dr. Ahmet ÖZALP

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Bakit MURZARAİMOV

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi / KIRGIZİSTAN

 

Doç. Dr. Ergin ÖGCEM

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Fevzi RENÇBER

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Günnur AYDOĞDU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Hanan ALBDOUR

Yarmouk University / JORDAN

 

Doç. Dr. Hasan COŞKUN

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Hasan OCAK

Iğdır Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Marifat KHANDAMOVA

Uzbekistan - Semerqand Davlat Chet Tillar İnstituti / ÖZBEKİSTAN

 

Doç. Dr. M. Caner ILGAROĞLU

Düzce Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Mehmet Ali AYTEKİN

Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Mehmet Zeki UYANIK

Mersin Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Mohammad Jaber THALGI

Yarmouk University / JORDAN

 

Doç. Dr. Naci KULA                      

Uludağ Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Raida NSAİRAT

Yarmouk University / JORDAN

 

Doç. Dr. Tahir AŞİROV

Türkmenistan İlimler Akademisi Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü / TÜRKMENİSTAN

 

Doç. Dr. Ümit Harun AKKAYA

Kayseri Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yasin İPEK

Kayseri Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yunus ARAZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Zülfiyye İSMAYIL

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Nahçivan Bölümü/ AZERBAYCAN

 

Doç. Dr. Ayhan ASLANOĞLU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Didar SHAUYENOV

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / KAZAKİSTAN

 

Dr. Ercan ÇELİK                                

Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Erşahin Ahmet AYHÜN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Dr. Kadir GÜNDÜZ

Allegheny County Children Family Youth Services

 

Dr. Mehmet Hakan ÖZDENER

Temple University / UNİTED STATES OF AMERİCA

 

Dr. Murat MİRZAOĞLU

Bartın Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Nuran DÖNER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Ümit AKTI

Dumlupınar Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Yakup AKYÜREK

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yılmaz CEYLAN                  

Muş Alparslan Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Zhakhangir NURMATOV

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / KAZAKİSTAN

 

Dr. Halit YEŞİLMEN

Mardin Artuklu Üniversitesi , TÜRKİYE

 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT

Çukurova Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN

Erciyes Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Abdurrahman KURT

Uludağ Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Albert DOJA

Université de Lille / FRANCE

 

Prof. Dr. Ali COŞKUN

Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ali ÇELİK

Dumlupınar Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

Harran University, TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Asım YAPICI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK

Erciyes Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Celil ABUZER

Harran Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Davut IŞIKDOĞAN

Dicle Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ergün YILDIRIM

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Erkin MUSURMANOV

Semerkant Devlet Üniversitesi Büyük İpek Yolu Araştırma Merkezi / ÖZBEKİSTAN

 

Prof. Dr. Fahri YETİM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Harun IŞIK

Erciyes Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Hayri ERTEN

Necmettin Erbakan Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Şırnak Üniversitesi  / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Kalamkas KALYBAEVA

Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi / KAZAKİSTAN

 

Prof. Dr. Kamil ÇOLAK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Kamil SARITAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Kemal POLAT

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / KIRGIZİSTAN

 

Prof. Dr. Mahmut ÇINAR

GAÜN Azez / SYRIA

 

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Necmettin Erbakan Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Mustafa USTA

Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

Gaziantep Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Necati ENGEÇ

South Carolina State University / USA

 

Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ramazan MUSLU

İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Saffet KÖSE

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Talip ATALAY

Emekli Öğretim Üyesi / KKTC

 

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Yusuf ACAR

Selçuk Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK

Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE

 

YAYIN KURULU / REVİEW EDİTORİAL BOARD

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Kamil SARITAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Günnur AYDOĞDU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. İsmail METİN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yunus ARAZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yılmaz CEYLAN

Muş Alparslan Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Aynur ÇINAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Aynur KURT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Sevim ARSLAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Yakup AKYÜREK

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Yılmaz ARI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE