İletişim

Sekreterya:
-Şeyda Girdap
dorlionjournal@gmail.com

Temel İletişim

Editor

Destek İletişim

Teknik Destek