Amaç ve Kapsam

ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (DASAD), genç araştırmacıların özverili çabaları ve alanında uzman akademisyenlerin katkıları ile sosyal bilimler alanında nitelikli çalışmalarıyla tanınan ve alan yazında referans olarak tercih edilen bir dergi olma amacındadır. Bu amaç doğrultusunda editör ve yayın kurullarınca tespit edilen eksikler tamamlanarak, bilimsel bir dergi özelliğini geliştirmeye devam edecektir.

Dergimiz, sosyal bilimlerin önemli meselelerine odaklanan tematik sayılarla da akademik alan yazının zenginleşmesine ve farklı bakış açılarından yeni tartışma alanlarının oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflemektedir. 

ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (DASAD)’nde yayımlanması için siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, tarih, ilahiyat, sosyoloji, psikoloji vb. sosyal alanlarda özgün makale, araştırma, derleme, kitap incelemeleri, tez tanıtım ve değerlendirme çalışmaları kabul edilmektedir.