Kitap Değerlendirmesi: Veganizm

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8060626

Özet

Valery Giroux ve Renan Laure tarafından yazılan Veganizm adlı kitabı dilimize Z. Hazal Louze kazandırmış, eser İletişim Yayınları tarafından 2021 yılında basılmıştır. Kitap, beş bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Kitapta vegan beslenme ilgili literatürün esas alındığı görülmektedir. Bir yaşam tarzı, etik ve politik bir tutum olarak vegan beslenme, dünyanın güncel konularından birini oluşturmaktadır. Kitapta vegan beslenme dışında, hayvan hakları, hayvan etiği konusunda temel çalışmalarıyla bilinen Peter Singer ve Tom Regan da yer almaktadır. Özellikle kitabın hayvan etiği başlığı altındaki bölümünde, düşünürlerin kendi aralarında yer alan tartışmalarına yer verilmektedir. Ayrıca, Vejetaryenlik/Vejetalyenlik/Veganlık etrafında bilgi üreten bir epistemik cemaatin varlığına işaret etmektedir.  Bu bağlamda konunun sadece entelektüel ve akademik bir çalışmanın ürünü olmadığı göstermektedir.  Konuyla ilgili üretilen bilginin akademik, aktivist ve kurumsal ayaklarını bir araya getirdiğine işaret etmektedir. Bahsedilen bu nedenler çerçevesinde Valery Giroux ve Renan Laure tarafından kaleme alınmış Veganizm kitabı değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Referanslar

KAYNAKÇA / REFERENCES

Arslan, Hüsamettin. Epistemik Cemaat: Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi. İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2. Baskı, 2017.

Eagleton, Terry. İdeoloji. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, 2011.

Giroux, Valery – Larue, Renan. Veganizm. çev. Z. Hazal Louze. İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2021.

Hadot, Pierre. İlkçağ Felsefesi Nedir?. çev. Muna Cedden. Ankara: Dost Kitabevi, 2011.

Slattery, Martin. Sosyolojide Temel Fikirler. çev. Ümit Tatlıcan- Gülhan Demiriz. Bursa: Sentez Yayıncılık, 2007.

Yıldırım, Yavuz. Yeni Toplumsal Hareketlerin Siyasal Olanı Belirlemedeki Rolü: Avrupa Sosyal Forumu ve Hareketlerin Avrupası’nı Kurmak. Ankara: Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012.

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Bulut, B., & Erkol, M. (2023). Kitap Değerlendirmesi: Veganizm. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(1), 144–155. https://doi.org/10.5281/zenodo.8060626