Kitap Değerlendirmesi: Anadolu Aleviliğinde Dedelik Kurumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10432919

Anahtar Kelimeler:

Din Sosyolojisi, Alevilik, Bektaşilik, Dedelik, Tokat, Sivas, Hasan Coşkun

Özet

Bu çalışma, Hasan Coşkun’un Anadolu Aleviliğinde Dedelik Kurumu isimli eserinin tanıtımını ve değerlendirmesini konu edinmektedir. Çalışmamızı hazırlarken yazarın ismi geçen eseri ve yayınlamış olduğu diğer eserleri kullandık. Alevilik-Bektaşilik konusundaki yayınların artışına rağmen Anadolu Aleviliğinde Dedelik Kurumu’nu inceleyen çalışmaların azlığı tanıtımını yapacağımız eserin önemini ortaya koymaktadır. Alevilik konusu ülkemizde son zamanlarda rağbet görmüş bir konu olmasına rağmen, saha çalışmalarından uzak yayınların çokluğu bu rağbeti yetersiz kılmaktadır. İncelediğimiz eserin yazarı Hasan Coşkun, Tokat ve Sivas yöresi Aleviliği üzerinden dedelik kurumunu, saha gözlemlerinden elde ettiği bilgi ve tecrübelerle akıcı, anlaşılır ve objektif bir şekilde aktarmıştır. İncelediğimiz eser, alan araştırmasına dayalı bir eserdir. Alan araştırmaları, konunun birincil aktörleriyle gerçekleştirilmesi açısından önem arz etse de alanın zorlukları da göz ardı edilmeyecek bir husustur. Dedelik kurumu ve ocak yapılanması gibi konuların alan araştırması dışında bir çalışmaya konu olması ilgili konuların birincil muhataplarından mahrum kalması anlamına gelecektir ki bu da çalışmanın niteliği ve kalitesi açısından arzu edilecek bir durum değildir.

Referanslar

Coşkun, Hasan. Anadolu Aleviliğinde Dedelik Kurumu. Tokat: Ertem Kafkars Yayınları, 1.Basım, 2023.

Coşkun, Hasan. “Âşık Veysel’in Türkülerinde Alevi ve Bektaşi Kültürünün İzleri”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi / 96 (Aralık 2020), 513-530.

Coşkun, Hasan. “Halk Dindarlığından Türk Müslümanlığına Bir Bakış”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 14/1 (Temmuz 2019), 111-126.

Coşkun, Hasan. “Kangal ve Çevresindeki Alevi Ocakları”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 75 (Ekim 2015), 97-118.

Coşkun, Hasan. “Küreselleşme Sürecinde Din”. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/2 (Aralık 2017), 115-134.

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Ünlü, İlyas. (2023). Kitap Değerlendirmesi: Anadolu Aleviliğinde Dedelik Kurumu. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(2), 466–471. https://doi.org/10.5281/zenodo.10432919