Tez Tanıtımı Ve Değerlendirme: İslam Ahlak Felsefesinde Üzüntünün Nedenleri ve Çözüm Yolları, Kader Okçu

Yazarlar

  • Büşra ÖZKEÇECİ BULUT Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8078305%20

Anahtar Kelimeler:

Felsefe, Üzüntü, Nefsin Hastalıkları, Mutluluk

Özet

İnsanların geçmişten günümüze kadarki en önemli yaşama sebebi üzüntüden kurtulup mutlu bir hayat yaşama gayesi olmuştur. Mutlu bir hayatın önündeki en büyük engel üzüntüdür. Üzüntünün ne olduğu, onu meydana getiren faktörlerin neler olduğu ve geçmişten günümüze insanların yaşam şartları, fikirleri, bulunduğu kültürler zahiren farklı olsa da mahiyet olarak insanın özünün değişip değişmediği, üzüntüye neden olan sebeplerin neler olduğu kronolojik olarak incelenmiştir. Burada  özellikle vurgulanmak istenen zamanla insanların üzüntü ve üzüntüye neden olan hastalıklara bakış açılarının ve yükledikleri anlamların değişip değişmediğini kronolojik olarak tespit etmek ve günümüz psikoloji alanından da yararlanarak meseleyi günümüze aktarmaktır. Tezin ilk bölümünde üzüntü ve mutluluk kavramları üzerinde durulmuştur. Kavramların değerlendirilmesinden sonra, ikinci bölümde üzüntüye neden olan sebepler incelenmiştir. Tezin son bölümünde ise, üzüntüden kurtulma yolları ele alınmıştır. Bu çerçevede özellikle Stoacılardan başlanarak İslam Ahlak filozofları ve günümüz psikoloji alanından modern psikologlardan yararlanarak görüşler kronolojik olarak ele alınmıştır. Burada üzüntünün tamamen kişiyi ruhsal anlamda depresif hale getirmediği, özellikle bizim kadim geleneğimizde kişiyi kâmil bir mümin olması yolculuğunda desteklediğini de göz önünde bulundurarak dünyevi şeylerin kaybında meydana gelen üzüntü ve bunun neticesinde oluşan ruhsal hastalıklara değindirilmiştir. Kâmil insan olabilmek için üzüntüyle nasıl baş edilebilir, bunun tedavisinin neler olduğunu filozofların görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Üzüntünün İlk çağ filozoflarında ne anlama geldiği ortaya konularak, zaman içerisinde yolculuğunun nasıl devam ettiğini ifade edilmiştir.

Referanslar

Okcu, Kader. İslam Ahlak Felsefesinde Üzüntünün Nedenleri ve Çözüm Yolları. Danışman: Prof. Dr. Kamil SARITAŞ. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022.

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZKEÇECİ BULUT, B. (2023). Tez Tanıtımı Ve Değerlendirme: İslam Ahlak Felsefesinde Üzüntünün Nedenleri ve Çözüm Yolları, Kader Okçu. ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (DASAD) ISSN: 2980-2806, 1(1), 137–143. https://doi.org/10.5281/zenodo.8078305