Kitap Değerlendirmesi: Çağdaş Sosyologların Toplum ve Din Görüşleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12593961

Anahtar Kelimeler:

Sosyoloji, Kitap Değerlendirmesi, Çağdaş Teorisyenler, Toplum ve Din Görüşleri, I. Furseth, P. Repstad

Özet

Bu çalışmada, Türkçe literatüre kazandırılan Inger Furseth ve Pål Repstad’ın Çağdaş Sosyologların Toplum ve Din Görüşleri adlı eseri değerlendirilmiştir. Amaç kitap değerlendirmesi olduğu için ele alınan sosyologlar hakkında detaylı analizi yapılmamış; teorisyenlerin hangi kavramsal araçlarının ön plana çıktığı ve dini yaşantıyı inceleyecek çalışmalara ne gibi katkılar sağlayacağı üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda değerlendirme metni, sosyoloji ve din sosyolojisi üzerinden disiplinlerin alt disiplinlerle ilişkisi eleştirilerek başlamıştır. Zira alt disiplinlerin ayrımını amaçlayan yaklaşımın, yazarlar tarafından izole bir entelektüel yaşantı doğuracağı belirtilmektedir. Bu sebeple çalışmada, eserin bir bütün olarak sosyal bilim anlayışına kapı aralayan çağdaş teorisyenlerin ele alındığı giriş kitabı olduğu vurgulanmıştır. Eser, seçtiği on çağdaş sosyologun biyografik ve düşünsel geleneğini inceleyen bölümlere yer vererek yaşamla düşünce arasındaki diyalektik ilişkinin altını çizmiştir. Yazarlar çağdaş sosyolojide din olgusunu göz ardı edilmediğini vurgulamakta; önde gelen teorilerin kavramsal araçları kullanılarak nasıl çalışmalar yapıldığından bahsetmektedir. Bu husus, yeni araştırmalar için örneklik oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu kavramsal araçları kullanarak dini yaşantıyı inceleyecek olası çalışmalar için verilen tavsiyeler, araştırmacılar için bir kılavuz rolü görmektedir.

Referanslar

Arı, Yılmaz. “A Crime against Humanity and the Tragedy of Genocide: An Evaluation That Israel Should Be Sued for State Terrorism against Palestinians”. çev. Mustafa Turan. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1/2 (Dec. 2023), 445-465. https://doi.org/10.5281/zenodo.10429568

Furseth, Inger ve Repstad, Pål. Çağdaş Sosyologların Toplum ve Din Görüşleri. Çev. Ömer Faruk Darende ve Abdulvahap Taştan. Kayseri: Kimlik Yayınları, 1. Basım, 2023.

Furseth, Inger ve Repstad, Pål. Din Sosyolojisine Giriş: Klasik ve Çağdaş Kuramlar. Çev. İhsan Çapçıoğlu ve Halil Aydınalp. Sivas: Birleşik Dağıtım Kitapevi, 1. Basım, 2011.

Gulbenkian Komisyonu. Sosyal Bilimleri Açın. Çev. Şirin Tekelli. İstanbul: Kimlik Yayınları, 1. Basım 2023.

Wallerstein, Immanuel. Sosyal Bilimleri Düşünmemek. Çev. Taylan Doğan. İstanbul: Avesta Yayınları, 1. Basım, 1999.

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Tafran, H. (2024). Kitap Değerlendirmesi: Çağdaş Sosyologların Toplum ve Din Görüşleri. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 2(1), 279–286. https://doi.org/10.5281/zenodo.12593961