Duyurular

                                                                    MAKALE ÇAĞRISI
 
4. Sayımız (C.2. S.2. Aralık Sayısı) için:
 
ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (DASAD)'a  yayımlanması için siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, tarih, ilahiyat, felsefe, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji vb. sosyal alanlarda özgün makale, çeviri ve kitap incelemelerinizi gönderebilirsiniz.
 
ULUSLARARASI DORLİON AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (DASAD), yayın sürecinde; yazarlar, hakemler ve editörlerden Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen hususları öncelikle dikkate almasını önemsemektedir. Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Not: Çalışmaların yayın kararı editörlere aittir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen çalışmaların yayımlanma zorunluğu bulunmamaktadır.

Editörler, dergi sayıları arasındaki uyumu sağlamak için kabul edilen çalışmaları bir sonraki sayıya bırakma hakkına sahiptir.
 
Önemli Tarihler:
Makale Gönderim tarihleri: 1 Temmuz-15Kasım 2024