Çınar, Emir. “Sultan Sencer Dönemi Oğuz İsyanına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1, no. 2 (Aralık 31, 2023): 363–388. Erişim Temmuz 13, 2024. https://dorlionjournal.com/index.php/pub/article/view/44.