Korkmaz, Sabır, ve Adnan Adıgüzel. “Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem Ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1, no. 2 (Aralık 31, 2023): 156–175. Erişim Haziran 25, 2024. https://dorlionjournal.com/index.php/pub/article/view/27.