Doja, Albert, ve Yılmaz Arı. “Manevı̇ Teslı̇mı̇yet: Bektaşilik Tarı̇hinde Yoldaşlıktan Hı̇yerarşı̇ye”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1, no. 1 (Haziran 30, 2023): 93–130. Erişim Şubat 25, 2024. https://dorlionjournal.com/index.php/pub/article/view/24.