Çınar, E. “Sultan Sencer Dönemi Oğuz İsyanına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), c. 1, sy 2, Aralık 2023, ss. 363-88, doi:10.5281/zenodo.10397712.