Kalava, Y. S. “Çatışma Kuramı Ekseninde Budizm Ve Hıristiyanlığın Doğuşu”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), c. 1, sy 2, Aralık 2023, ss. 389-17, doi:10.5281/zenodo.10428450.