Korkmaz, S., ve A. Adıgüzel. “Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem Ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), c. 1, sy 2, Aralık 2023, ss. 156-75, doi:10.5281/zenodo.10433027.