Doja, A., ve Y. Arı. “Manevı̇ Teslı̇mı̇yet: Bektaşilik Tarı̇hinde Yoldaşlıktan Hı̇yerarşı̇ye”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), c. 1, sy 1, Haziran 2023, ss. 93-130, doi:10.5281/zenodo.8075984.