Okumuş, N. K. “Gün Ve Geleceği Iskalama Tercihinin Aşkın Formu: Kutsal Gelenek Perspektifi”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), c. 1, sy 1, Haziran 2023, ss. 24-47, doi:10.5281/zenodo.8057481.