[1]
E. Çınar, “Sultan Sencer Dönemi Oğuz İsyanına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım”, Dorlion Journal, c. 1, sy 2, ss. 363–388, Ara. 2023.