[1]
Y. S. Kalava, “Çatışma Kuramı Ekseninde Budizm ve Hıristiyanlığın Doğuşu”, Dorlion Journal, c. 1, sy 2, ss. 389–417, Ara. 2023.