[1]
S. Korkmaz ve A. Adıgüzel, “Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri”, Dorlion Journal, c. 1, sy 2, ss. 156–175, Ara. 2023.