[1]
A. Doja ve Y. Arı, “Manevı̇ Teslı̇mı̇yet: Bektaşilik Tarı̇hinde Yoldaşlıktan Hı̇yerarşı̇ye”, Dorlion Journal, c. 1, sy 1, ss. 93–130, Haz. 2023.