[1]
N. K. Okumuş, “Gün Ve Geleceği Iskalama Tercihinin Aşkın Formu: Kutsal Gelenek Perspektifi”, Dorlion Journal, c. 1, sy 1, ss. 24–47, Haz. 2023.