Kalava, Y. S. (2023) “Çatışma Kuramı Ekseninde Budizm ve Hıristiyanlığın Doğuşu”, Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) , 1(2), ss. 389–417. doi: 10.5281/zenodo.10428450.