Korkmaz, S. ve Adıgüzel, A. (2023) “Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri”, Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) , 1(2), ss. 156–175. doi: 10.5281/zenodo.10433027.