Doja, A. ve Arı, Y. (2023) “Manevı̇ Teslı̇mı̇yet: Bektaşilik Tarı̇hinde Yoldaşlıktan Hı̇yerarşı̇ye”, Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) , 1(1), ss. 93–130. doi: 10.5281/zenodo.8075984.