Okumuş, N. K. (2023) “Gün Ve Geleceği Iskalama Tercihinin Aşkın Formu: Kutsal Gelenek Perspektifi”, Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) , 1(1), ss. 24–47. doi: 10.5281/zenodo.8057481.