Çınar, Emir. 2023. “Sultan Sencer Dönemi Oğuz İsyanına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1 (2):363-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.10397712.