Kalava, Yiğit Sefa. 2023. “Çatışma Kuramı Ekseninde Budizm Ve Hıristiyanlığın Doğuşu”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1 (2):389-417. https://doi.org/10.5281/zenodo.10428450.