Korkmaz, Sabır, ve Adnan Adıgüzel. 2023. “Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem Ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1 (2):156-75. https://doi.org/10.5281/zenodo.10433027.