Doja, Albert, ve Yılmaz Arı. 2023. “Manevı̇ Teslı̇mı̇yet: Bektaşilik Tarı̇hinde Yoldaşlıktan Hı̇yerarşı̇ye”. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1 (1):93-130. https://doi.org/10.5281/zenodo.8075984.