Çınar, E. (2023). Sultan Sencer Dönemi Oğuz İsyanına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(2), 363–388. https://doi.org/10.5281/zenodo.10397712