Kalava, Y. S. (2023). Çatışma Kuramı Ekseninde Budizm ve Hıristiyanlığın Doğuşu. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(2), 389–417. https://doi.org/10.5281/zenodo.10428450