Korkmaz, S., & Adıgüzel, A. (2023). Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD), 1(2), 156–175. https://doi.org/10.5281/zenodo.10433027