(1)
Çınar, E. Sultan Sencer Dönemi Oğuz İsyanına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım. Dorlion Journal 2023, 1, 363-388.