(1)
Kalava, Y. S. Çatışma Kuramı Ekseninde Budizm Ve Hıristiyanlığın Doğuşu. Dorlion Journal 2023, 1, 389-417.