(1)
Korkmaz, S.; Adıgüzel, A. Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem Ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri. Dorlion Journal 2023, 1, 156-175.