(1)
Doja, A.; Arı, Y. Manevı̇ Teslı̇mı̇yet: Bektaşilik Tarı̇hinde Yoldaşlıktan Hı̇yerarşı̇ye. Dorlion Journal 2023, 1, 93-130.