[1]
Çınar, E. 2023. Sultan Sencer Dönemi Oğuz İsyanına Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) . 1, 2 (Ara. 2023), 363–388. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10397712.