[1]
Korkmaz, S. ve Adıgüzel, A. 2023. Mısır’dan Dünyaya Bakmak: İbn Abdülhakem ve Fütûhu Mısr Adlı Eseri. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) . 1, 2 (Ara. 2023), 156–175. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10433027.